شمش های طلا

 
شمش 1 اونسی طلا
17,854,000 تومان
شمش 10 گرمی
5,766,000 تومان
شمش 5 گرمی
2,911,000 تومان
شمش 2.5 گرمی
1,476,000 تومان
شمش 1 گرمی
624,000 تومان