شمش های طلا

 
شمش 1 اونسی طلا
19,440,000 تومان
شمش 10 گرمی
6,276,000 تومان
شمش 5 گرمی
3,166,000 تومان
شمش 2.5 گرمی
1,603,000 تومان
شمش 1 گرمی
675,000 تومان