شمش
1 اونسی نقره

SILVER BAR
315,000   تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
اضافه کردن به سبد خرید
فلز: نقره   Precious Metal: Silver
عیار: 99/9   Purity: 99/9
وزن: 1 اونس   Weight: 1 ounce
ابعاد شمش: 52 × 32 میلیمتر   Dimension: 52 × 32 mm
ضخامت: 2 میلیمتر   Thickness: 2 mm
ابعاد شناسنامه: 54 × 85.6 میلیمتر   Certificate Size: 54 × 85.6 mm
Assay and Guaranted By: Zarmehr Group Accredited Labratoty
تضمین کننده کیفیت: آزمایشگاه آکرودیته گروه صنعتی معدنی زرمهر