تعاریف و اصطلاحات طلا
۱۳۹۷/۸/۱


 
 

تعاریف و اصطلاحات طلا:

 

اونس:

هر اونس طلا یا به عبارتی یک اونس طلا برابر است با ۱۰۳۴۳۱/ ۳۱ گرم باعیار (۹۹۹. ۹) که عیار (۲۴) هم خوانده می‌شود.

مظنه طلا:

یعنی قیمت ۶۰۸/ ۴ گرم طلای۱۷عیار یا (۷۰۵).

مثقال:

 یک مثقال طلا برابر با ۶۰۸/ ۴ گرم است.

سوت:

به عبارت دیگر اگر هر گرم را به هزار واحد تقسیم کنیم، هر قسمت یک سوت است. پس هر گرم ۱۰۰۰ سوت است.

قیراط:

هر قیراط برابر با ۲۰۰ سوت است.

سکه تمام بهارآزادی:

 )قدیمی و امامی) عیار ۶/ ۲۱ است؛ یا‌‌ همان عیار (۹۰۰) که عیار ۲۲هم خوانده می‌شود، وزن هرسکه۱۳۳ /۸ گرم است.

سکه نیم بهار آزادی:

وزن ۰۶۶۵ / ۴  گرم با عیار900است.

سکه ربع بهارآزادی:وزن ۰۳۲۲۵/ ۲ گرم با عیار900

logo-samandehi