روز استاندارد
۱۳۹۷/۷/۲۵

 

.
استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم ، فنون و تجارب بشری که به صورت قواعد ، مقررات و نظامهایی که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات ، توسعه صنعت ، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی ، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و …. به کار می رود. جهانی بدون استاندارد بـه سرعت متوقف خواهد شد و حمل ونقل و تجارت قفل خواهد گردید. اینترنت براحتی از کار خواهد افتاد و صدها هزار سیستم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سیستم هاي دولتی و بانکی گرفته تا مراقبت هاي بهداشتی، نظارت ترافیک هوایی، خدمات اورژانس ، کمک رسانی حوادث غیرمترقبه و حتی دیپلماسی بین المللی مختل و از کار افتاده خواهد شد.  پارسیس تنها دارنده نشان استاندارد از سازمان استاندراد ملی ایران است که مجوز طلا با عیار 999 و 995 و 999.9  را به خود اختصاص داده است

استاندارد ها نه تنها برای تجارت سودمند می باشند

بلکه تعامل مردم سراسر جهان با یک دیگر را راحت می‌کنند

روز استاندارد مبارک

logo-samandehi